Tendințe moderne de echipare a navelor de tip pasager cu instalații de propulsie de tip azipod

The paper presents aspects and trends in ship propulsion. Two propulsion system shave been reviewed: pod-propulsion and azimuthing thrusters. Pod – propulsion is an industry standard today in passenger cruise and has been applied also for product tankers, icebreakers and offshore vessels. Space saving is obvious, big propulsion motors are moved from the tank top outside the ship. An azimuthing thruster replaces a conventional propulsion and rudder steering system, which perform both the propulsion and steering function.

Azipod system, combining the propulsion and steering of conventional ships system replaces traditional propellers and lengthy drive shafts and rudders used for more than a century on oceangoing vessels.

This paper deals with aspects of the main characteristics and technical parameters of the Azipod system. It also deals with aspects of designing ships with Azipod propulsion system, aspects of electric power system, aspects of the advantages and disadvantages Azipod propulsion system compared with conventional propulsion systems and components to improve propulsion systems

We performed a comparative study on replacing the classic motor propulsion system with Azipod propulsion system engine, from which emerge a number of advantages for use of the latter (reduction works and maintenance operations, increased ship handling, fuel economy, reduce noise and vibration, reducing the stopping distance of the ship).

We performed a calculation of fuel consumption compared to two sister ships have different propulsion systems (a ship propulsion system and a classic ship with Azipod propulsion system) for moving the same distance of 1,000 Mn with the same speed Nd 19.5. After calculations we concluded that the ship with Azipod propulsion system has a lower intake ie 44 tonnes of fuel which is a reduction of about10%.

Lucrarea prezintă aspecte şi tendinţe în propulsia navelor. Două sisteme de propulsie au fost revizuite: propulsoarele-carcasă şi propulsoarele azimuthing. Propulsorul tip carcasă este un standard industrial astăzi în croazierele de pasageri şi a fost aplicată, de asemenea, pentru navele petroliere, navele spărgătoare de gheață şi navele de foraj. Economia de spaţiu este evidentă, motoarele mari de propulsie sunt mutate din compartimentele navei în afara corpului navei. Un propulsor Azipod înlocuieşte sistemul de propulsie convenţional şi sistemul de direcţie, care efectuează ambele funcții atât de propulsie cât şi de direcţie.

Sistemul Azipod combină propulsia și direcția sistemului convențional al navei înlocuind elicea tradițională, liniile axiale de acționare, reductoarele și cârmele folosite mai mult de un secol la navele care călătoresc pe oceanele lumii.

Lucrarea tratează aspecte legate de principalele caracteristici și parametrii tehnici ale sistemului Azipod. De asemenea lucrarea tratează aspecte privind proiectarea navelor cu sistem de propulsie Azipod, aspecte legate de sistemul electric de putere, aspecte legate de avantajele și dezavantajele sistemului de propulsie Azipod în raport cu sistemele de propulsie convenționale și elemente de îmbunătățire a sistemelor de propulsie.

Am efectuat un studiu comparativ privind înlocuirea sistemului de propulsie cu motor clasic cu sistemul de propulsie cu motor Azipod, de unde reies o serie de avantaje pentru  cel din urmă cum ar fi: (reducerea lucrărilor și operațiunilor de mentenanță, creșterea manevrabilității navei, reducerea consumului de combustibil, reducerea nivelului de zgomote și de vibrații, reducerea distanței de oprire a navei).

Am efectuat un calcul comparativ privind consumul de combustibil la două nave de același tip care au sisteme de propulsie diferite (o navă cu sistem de propulsie clasic și o navă cu sistem de propulsie Azipod) pentru deplasarea lor pe aceeași  distanță de 1.000 Mn cu aceeași viteză de 19,5 Nd. În urma calculelor am ajuns la concluzia că nava cu sistem de propulsie Azipod are un consum mai mic și anume cu 44 tone de combustibil ceea ce reprezintă o reducere cu aproximativ 10%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*