Echipamante de pompare specifice navelor tip tanc petrolier

Evoluţia constructivă a tancurilor petroliere a fost marcată începând cu anul 1920 de amenajarea în partea laterală superioară a cargotancurilor a unor tancuri de dimensiuni reduse, numite tancuri de vară – summer tanks. Tancurile de vară permiteau navelor să transporte o cantitate mai mare de marfă, atunci când navigau la linia de încărcare de vară şi puteau fi menţinute goale atunci când se naviga la linia de încărcare de iarnă sau la un pescaj redus. Tancurile de vară erau descărcate odată cu tancurile principale prin curgere liberă, fără instalaţii suplimentare.

Acest tip de petrolier s-a menţinut până către mijlocul anilor 30 când constructorii de nave au ajuns la concluzia că efectul suprafeţelor libere de lichid poate fi diminuat foarte mult prin montarea a doi pereţi longitudinali etanşi şi eliminarea peretelui longitudinal de separaţie, în locul lui rămânând doar curentul longitudinal central al punţii principale care se extinde 1-2 m de la plafonul tancului. Acesta este un perete parţial de separaţie, având rol suplimentar de reducere a suprafeţei libere de lichid.

Petroliere moderne de mari dimensiuni sunt construite în acest sistem de osatură, având doi sau mai mulţi pereţi longitudinali de separaţie, fără tancuri de vară şi fără dublu-fund. În practica actuală, sistemul de construcţie pentru navele petroliere de mare tonaj este sistemul de osatură Ishewood modificat – sistem caracterizat prin folosirea elementelor de construcţie specifice osaturii orizontale, pe toată lungimea cargotancurilor şi cu osatură verticală în borduri şi extremităţi.

Cu timpul, dimensiunile tancurilor au crescut până când au ajuns la dimensiunea magaziilor în care erau transportate. Acum se punea problema manipulării mecanice a produselor petroliere, fapt pentru care, pe puntea navelor se montează o caldarină, care generează aburii necesari acţionării pompelor de marfă.

Specificul mărfii transportate, în cazul navelor petroliere, impune existenţa unor instalaţii de bord adecvate pentru încărcarea – descărcarea mărfii, evacuarea din tancuri a gazelor, curăţirea şi spălarea tancurilor, încălzirea mărfurilor vâscoase, măsurarea nivelului în tancuri, etc. Dintre condiţiile specifice impuse instalaţiilor caracteristice navelor petroliere se menţionează: vehicularea rapidă a mărfii la încărcare şi descărcare, prevenirea incendiilor şi a poluării apei de mare, vehicularea rapidă a mărfii la încărcare şi descărcare, prevenirea degradării mărfii transportate.

Având în vedere cele prezentate în paragrafele anterioare, prezenta lucrare de diplomă îşi propune abordarea sistemică a elementelor legate de:

  • Caracteristicile mărfurilor lichide transportate de navele petrolier
  • Echipamentele pentru pregătirea mărfii pentru pompare
  • Cerințe specifice navelor petrolier pentru exploatarea în siguranță a acestora
  • Pompe specifice navelor petrolier
  • Studiu de caz privind operarea pompelor de marfă

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*