Calculul bielei motorului principal de propulsie

Prezenta lucrare are următoarea temă: Calculul bielei motorului principal de propulsie.

Această lucrare tratează aspecte particulare de calcul şi proiectare asupra componentelor motorului principal de propulsie tip B&W 5L90MC, și anume biela.

Motorul B&W 5L90MC este un motor de propulsie navală lent, cu cap de cruce, în doi timpi.

Conţinutul lucrării tratează  aspecte privind proiectarea unui motor, începând cu calculul termic, cinematic, dinamic și continuând apoi cu calculul bielei.

Biela este organul mobil care face legătura dintre bolţul pistonului sau al capului de cruce şi arborele cotit, transformând prin mişcarea sa plan-paralelă, mişcarea alternativă a pistonului în mişcare de rotaţie a arborelui cotit.

Biela transmite forţa de presiune a gazelor  şi de inerţie a grupului piston aflat în mişcare alternativă  de la piston la arborele cotit, realizând conversia celor două tipuri de mişcări prin cea de rototranslaţie specifică acestui organ.

Astfel în primul capitol voi cuprinde noţiuni introductive cu privire la motorul naval de propulsie ce urmează a fi calculat în lucrare. Voi începe cu caracteristicile tehnice și de funcționare ale motorului tip B&W 5L90MC și voi descrie părțile sale componente.

Capitolul va cuprinde partea de calcul termic, cinematic și dinamic a motorului punând în evidență parametrii funcționali ai acestuia.

În capitolul trei voi efectua partea de calculul a bielei. Aici voi efectua calculul asupra marilor părți componente ale acesteia și anume piciorul, capul și corpul bielei.

Pentru realizarea lucrării am folosit în primul rând ca documentaţie, documentaţia de la bordul navei, dar am folosit şi publicaţii maritime internaţionale, bibliografie specifică, elemente de inginerie maritimă, tratate ale transportului maritim și programe de specialitate din domeniu şi nu în ultimul rând experienţa căpătată în urma voiajului de practică care, de asemenea, este deosebit de importantă, deoarece am intrat în contact şi am exploatat şi întreţinut toate instalaţiile electromecanice de la bordul navei.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*