Analiza bilanțurilor energetice ale unui motor naval de propulsie

Prezenta lucrare are următoarea temă: Analiza bilanțurilor energetice ale unui motor naval de propulsie.

Am ales această temă de proiect deoarece, este un subiect amplu, în realizarea ei fiind necesare numeroase cunoştinţe teoretice acumulate pe băncile şcolii precum şi experienţa câştigată în urma voiajelor de practică.

Măsurile constructiv-funcționale de asigurare a recuperării energiei termice pierdute sunt îndreptate în principal, în direcția reducerii debitelor de căldură preluate de fluidul de răcire și, respectiv, de gazele de evacuare. Pentru motorul principal de propulsie acest lucru este determinat de ponderea mare pe care le reprezintă aceste debite de căldură în comparație ce cel rezidual.

Prezenta lucrare tratează aspecte particulare de calcul şi proiectare pentru motorul MAN KZS 105/180A  precum și studiul posibilităților de reducere a energiei termice pierdute pentru acest tip de motor prin calculul bilanțului energetic.

Această lucrare este împărţită în patru capitole şi mai multe subcapitole. În primul capitol am cuprins noţiuni introductive cu privire la nava tip petrolier de referință, atât din punct de vedere al caracteristicilor constructive precum și al principalelor instalații de bord, aici punând accentul pe instalația de încărcare – descărcare a mărfii.

În capitolul doi am efectuat calculul rezistenței la înaintare al navei petrolier, în urma calculului alegând motorul principal de propulsie.

După alegerea motorului principal de propulsie, în capitolul trei am efectuat partea de calcul a proceselor funcționale ale acestuia și am determinat parametrii indicați, efectivi și constructivi.

În ultimul capitol al acestei lucrări am efectuat calculul bilanțului energetic al motorului și am cuprins aspecte privind metode privind studiul posibilităților de reducere a energiei termice pierdute pentru acest tip de motor.

Astfel am cuprins metode de ultimă generație care sunt puse în practică de mari firme constructoare de motoare navale precum MAN Diesel.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*